OM FÖRETAGET | TJÄNSTER | REFERENSER | LEDIGA JOBB | KONTAKT | HEM
   
2003 Nybyggnation av pumpstation fjärrvärme i Åbyverket Örebro. Konstruktion, spänningsanalys, 3:e partsgranskning av rörsystem.
Uppdragsgivare: Sydkraft Mälarvärme AB

2002 Om- och nybyggnad av pumpstationer för fjärrvärme. Spänningsanalys, konstruktion, 3:e partskontroll av rörledningar och upphängningar.
Uppdragsgivare: Sydkraft Mälarvärme AB

2002 Projektering av hydraulsystem för kvarnar ingående i mineralanrikningsverk för gruvindustri.
Uppdragsgivare: Metso Minerals Systems AB

2002 Helhetsåtagande av projektering av rörsystem kring absorbtionsmaskin för fjärrkylaproduktion.
Uppdragsgivare: Pronea miljöteknik AB

2001 Projektering och hållfasthetsberäkning av pumpstationer för distribution av fjärrvärme.
Uppdragsgivare: FVB Fjärrvärmebyrån AB

2000 Projektering av tunnelförlagda rörinstallationer för distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.
Uppdragsgivare: FVB Fjärrvärmebyrån AB

ProcessMekanik • Legeringsgatan 6 • 721 30 Västerås • Sweden • tel +46 (0)70 742 58 86 • fax +46 (0)21 510 49 info@processmekanik.se